“Ο συναισθηματικός τρόπος που αισθάνεται κανείς.”


[cliki]