Θα περάσει λίγο αργότερα και θα φέρει τούρτα.
looking into boat tickets.
mentally, already packed.
σχετικά με Κασσάνδρα,
όλο αυτό, ευτυχώς τουλάχιστον θα αφήσει ανεξίτηλο μώλωπα.
hopefully, each time, becoming less human, for next time.