Ο μπαμπάς μου θα πεθάνει όπου να΄ναι.

Screen Shot 201j7-08-04 at 142.48.43 AM